Hoạt động đoàn thể

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN PHÂN HIỆU HÀ NAM, NHIỆM KỲ 2023 - 2028


06-04-2023

Chiều ngày 06 tháng 04 năm 2023, Đại hội Công đoàn Phân hiệu trường ĐHSP Hà Nội tại tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã được tổ chức trang trọng tại hội trường P. 102 – Khu Giảng đường.

Đại hội vinh dự được đón PGS. TS Nguyễn Văn Trào – Phó Hiệu trưởng trường ĐHSP Hà Nội, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Phân hiệu Hà Nam; TS. Cao Tuấn Anh – Phó Chủ tịch Công đoàn trường ĐHSP Hà Nội cùng 64 đại biểu thuộc Phân hiệu trường ĐHSP Hà Nội tại tỉnh Hà Nam về dự đại hội.

Đại hội đã nghe báo cáo của BCH Công đoàn Phân hiệu, lắng nghe các ý kiến tham luận của đại biểu tại Đại hội.

          Sau khi nghiên cứu, thảo luận, Đại hội Công đoàn Bộ phận quyết nghị:

          👉 Nhất trí thông qua báo cáo tổng kết công tác công đoàn của BCH Công đoàn Phân hiệu nhiệm kỳ 2019 - 2023 và mục tiêu phương hướng, nhiệm vụ công tác Công đoàn Phân hiệu trong nhiệm kỳ 2023 - 2028.

          👉 Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ công tác công đoàn nhiệm kỳ mới, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Công đoàn cấp trên, BCH Công đoàn Phân hiệu Hà Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028 có trách nhiệm xây dựng thành chương trình cụ thể cho từng năm để triển khai thực hiện; tăng cường công tác kiểm tra việc thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và triển khai công tác công đoàn trong hệ thống công đoàn các cấp.

          👉 Đại hội nhấn mạnh những chỉ tiêu và công tác trọng tâm triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ mới như sau:

1. Củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết trong tổ chức Công đoàn và trong tập thể CBNGNLĐ tại Phân hiệu.

 2. Tập trung đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động. Tham gia quản lý, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định.

3. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục; vận động đội ngũ nhà giáo và người lao động thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chủ trương của Ngành và của tổ chức Công đoàn.

 4. Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ công đoàn.

5. Tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động.

6. Tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ, nhà giáo và người lao động đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

 7. Nâng cao hiệu quả công tác tài chính, huy động nguồn lực chăm lo thiết thực cho CBNGNLĐ.

8. Đổi mới hoạt động nữ công, vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới.

9. Thực hiện tốt việc chấp hành Điều lệ Công đoàn và công tác tài chính,

 Đại hội đã bầu BCH Công đoàn Phân hiệu nhiệm kỳ 2023 - 2028  gồm 5 đồng chí:

  1. Nguyễn Thị Kim Ngân
  2. Phạm Văn Hoàng
  3. Nguyễn Thị Hồng Tâm
  4. Nguyễn Thanh Huyền
  5. Nguyễn Thị Minh Ngọc

BCH Công đoàn Phân hiệu nhiệm kỳ 2023 - 2028 tiếp thu ý kiến đóng góp của đại biểu và hoàn chỉnh nghị quyết Đại hội; xây dựng chương trình và kế hoạch hành động cụ thể để tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu, phương hướng và nhiệm vụ đã được thông qua.

  Với tinh thần “Đổi mới – Dân chủ - Đoàn kết – Phát triển”;  dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ, Công đoàn Trường ĐHSP Hà Nội, của Đảng ủy Phân hiệu, Công đoàn Phân hiệu Hà Nam phấn đấu và quyết tâm hoàn thành tốt các mục tiêu đã đề ra.

--------------------------------------------------

PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI TẠI TỈNH HÀ NAM

🌏 Website: http://phhn.hnue.edu.vn/

🚩 FanPage https://www.facebook.com/phhn.hnue.edu.vn/

☎️: 0226.3.851.018

🏡: Số 250, Lý Thường Kiệt, P. Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam


Người đăng:PTN
06-04-2023
Các bài viết cùng chuyên mục

Chuyên mục