Cơ cấu tổ chức

Sơ đồ tổ chức


13-04-2018

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội là tập hợp của nhiều hệ thống phòng ban với chức năng được phân công rõ ràng, hợp lý. Việc hợp tác giữa các phòng ban được thực hiện trơn chu kết hợp với hoàn thành tốt công việc được giao đã giúp bộ máy của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội hoạt động một cách nhịp nhàng, hoàn hảo.

Người đăng:SuperUser Account
13-04-2018