Hoạt động đoàn thể

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI KHÓA XVIII, NHIỆM KỲ 2023 – 2028


29-05-2023

Ngày 24/5/2023, Đại hội Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (ĐHSP Hà Nội) lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra và thành công tốt đẹp.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Tới dự và chỉ đạo Đại hội, về phía Công đoàn Giáo dục Việt Nam có TS. Nguyễn Ngọc Ân - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên Ban cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch CĐGD Việt Nam; về phía Trường ĐHSP Hà Nội có GS.TS. Nguyễn Văn Minh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội, Hiệu trưởng; GS.TS. Đỗ Việt Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường.

Đại hội vui mừng được đón các đại biểu khách quý đại diện các ban của CĐGD Việt Nam, đại diện Công đoàn ĐHQG Hà Nội, Công đoàn Trường ĐHSP Thành phố Hồ Chí Minh, Công đoàn Trường ĐHSP Hà Nội 2, Công đoàn Trường ĐHSPKT Hưng Yên, Công đoàn Trường ĐHSP Thể dục thể thao Hà Nội, Công đoàn Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương, Công đoàn Trường CĐSP Trung ương; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Ban Chấp hành Công đoàn Trường; Chủ tịch Hội Cựu Giáo chức, Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội sinh viên Trường ĐHSP Hà Nội, các đồng chí nguyên Chủ tịch Công đoàn Trường ĐHSP Hà Nội qua các thời kỳ và gần 150 đại biểu chính thức đại diện cho 1.255 đoàn viên công đoàn của  Trường ĐHSP Hà Nội. 

TS. Nguyễn Nhật Tân - Uỷ viên Ban Chấp hành CĐGD Việt Nam khoá XV, Chủ tịch Công đoàn Trường nhiệm kỳ 2019 - 2023 phát biểu khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành đánh giá, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Trường ĐHSP Hà Nội lần thứ XVII. Trong nhiệm kỳ 2019 - 2023, mặc dù có những khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid-19, Công đoàn Trường đã chủ động, linh hoạt trong tổ chức hoạt động công đoàn: thực hiện tốt công tác chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động (CBNGNLĐ); tích cực tham gia quản lý, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định; xây dựng tập thể CBNGNLĐ đoàn kết, trách nhiệm vì sự phát triển của Trường ĐHSP Hà Nội; đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động CBNGNLĐ và trong công tác chuyên môn; phối hợp với Ban Giám hiệu làm tốt công tác phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục góp phần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, cụ thể hoá các nội dung thi đua thành phong trào thi đua “Giảng dạy tốt, nghiên cứu khoa học tốt, quản lý tốt, phục vụ tốt” trong đội ngũ CBNGNLĐ; thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp, nâng cao hiệu quả hoạt động hoạt động công đoàn, tiến hành quy hoạch, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, thực hiện tốt công tác phát triển đoàn viên, tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng; triển khai có hiệu quả công tác nữ công, vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới, phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”, quan tâm chăm sóc, động viên con của CBNGNLĐ; thực hiện tốt Điều lệ Công đoàn Việt Nam, sử dụng đúng quy  định nguồn lực tài chính công đoàn; tích cực tham gia vào các hoạt động đối ngoại của Trường và của CĐGD Việt Nam, phát huy tích cực vai trò của Công đoàn Trường trong Khối thi đua số 3 CĐGD Việt Nam.

Công đoàn Trường ĐHSP Hà Nội tổ chức Lễ báo công dâng Bác

Công đoàn Trường ĐHSP Hà Nội ủng hộ Quỹ Vắc xin

Công đoàn Trường tổ chức Chương trình “Rạng rỡ tháng Ba”, tôn vinh nữ cán bộ tiêu biểu

Với những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ 2019 - 2023, Công đoàn Trường đã vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng Ba lần thứ hai (2021), Cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam và nhiều Bằng khen của CĐGD Việt Nam; nhiều tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen, Giấy khen của công đoàn các cấp.

GS.TS Nguyễn Văn Minh - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội, Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội phát biểu tại Đại hội

GS.TS Nguyễn Văn Minh - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội, Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội thay mặt lãnh đạo Trường đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những những đóng góp của Công đoàn Trường trong việc xây dựng khối đoàn kết trong toàn Trường, đồng hành cùng với Nhà trường trong công cuộc xây dựng và phát triển Trường ĐHSP Hà Nội trong thời gian qua và đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Công đoàn Trường cần tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, xây dựng kế hoạch, chương trình công tác, triển khai các hoạt động công đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả, đoàn kết, tập hợp, động viên CBNGNLĐ Trường ĐHSP Hà Nội nỗ lực phấn đấu nâng cao năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức nhà giáo, không ngừng đổi mới sáng tạo, tích cực tham gia vào việc xây dựng môi trường làm việc dân chủ, năng động, sáng tạo gắn với quá trình chuyển đổi số và cuộc cách mạng công nghệ 4.0 hiện nay.

TS. Nguyễn Ngọc Ân - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban cán sự Đảng Bộ GD&ĐT, Chủ tịch CĐGD Việt Nam phát biểu tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, TS. Nguyễn Ngọc Ân - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban cán sự Đảng Bộ GD&ĐT, Chủ tịch CĐGD Việt Nam đã ghi nhận những thành tích mà Công đoàn Trường đã đạt được và đánh giá cao những đóng góp của Công đoàn Trường đối với công tác công đoàn của khối thi đua số 3 CĐGD Việt Nam nói riêng và CĐGD Việt Nam nói chung trong giai đoạn 2019 - 2023 và mong muốn trong nhiệm kỳ tới, Công đoàn Trường ĐHSP Hà Nội tiếp tục có nhiều đổi mới, sáng tạo trong hoạt động công đoàn để thực hiện tốt hơn vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn, phát huy vai trò tích cực và lan tỏa mạnh mẽ đối với các trường đại học, cao đẳng trong cả nước.

Ban Chấp hành Công đoàn Trường khoá XVIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mắt Đại hội

Với phương châm Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển, Đại hội Công đoàn Trường ĐHSP Hà Nội lần thứ XVIII đã thảo luận, thống nhất các dự thảo báo cáo, biểu quyết thông qua các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp hoạt động của Công đoàn Trường trong nhiệm kỳ 2023 - 2028, bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Trường khóa XVIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 15 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội CĐGD Việt Nam lần thứ XVI.

Các đại biểu dự Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

 

Đại hội đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo CĐGD Việt Nam, Đảng ủy Trường ĐHSP Hà Nội và giao cho Ban Chấp hành Công đoàn Trường khoá XVIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 tiếp tục hoàn thiện cơ cấu Ban Chấp hành Công đoàn Trường, hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội thành chương trình hành động cụ thể nhằm xây dựng Công đoàn Trường tiếp tục phát triển vững mạnh; phát huy vai trò của Công đoàn Trường trong việc đoàn kết, tập hợp, động viên CBNGNLĐ Trường ĐHSP Hà Nội nỗ lực phấn đấu nâng cao năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức nhà giáo, không ngừng đổi mới sáng tạo, tích cực tham gia vào việc xây dựng môi trường làm việc dân chủ, năng động, sáng tạo gắn với quá trình chuyển đổi số và cuộc cách mạng công nghệ 4.0; góp phần xây dựng Trường ĐHSP Hà Nội phát triển vững mạnh, đóng góp tích cực vào công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và hội nhập quốc tế của đất nước.

Ban Tuyên giáo - Truyền thông


Người đăng:Nguyễn Thế Phương
29-05-2023
Các bài viết cùng chuyên mục

Chuyên mục