Hoạt động đoàn thể

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI LẦN THỨ XVII, NHIỆM KÌ 2019 - 2024 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP


08-07-2019

Ngày 31/05/2019, Đại hội Đại biểu Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kì 2019 - 2024 đã diễn ra trong không khí trang trọng, sôi nổi.

Đại hội vinh dự được đón các đại biểu đến dự và chúc mừng Đại hội: Về phía Công đoàn Giáo dục Việt Nam có TS. Vũ Minh Đức - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam cùng các đồng chí lãnh đạo các Ban công tác của Công đoàn Giáo dục Việt Nam; Về phía Trường ĐHSP Hà Nội có GS.TS. Nguyễn Văn Minh - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng thành phố Hà Nội, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; PGS.TS. Đặng Xuân Thư  - Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; GS.TS. Đỗ Việt Hùng - Chủ tịch Hội Đồng trường; PGS.TS. Nguyễn Văn Trào - Phó Hiệu trưởng; PGS.TS. Nghiêm Đình Vỳ - Chủ tịch Hội Cựu Giáo chức Trường, TS. Nguyễn Văn Thỏa - Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường. Đại hội cũng vinh dự được đón các đại biểu nguyên là Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội qua các thời kì, đại diện Cụm thi đua số 3 - Công đoàn Giáo duc Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn các trường đại học trên địa bàn Thành phố Hà Nội và các đại biểu đại diện cho toàn thể cán bộ, nhà giáo, người lao động (CBNGNLĐ) trong toàn Trường. 

Đại hội đã nghe đồng chí Nguyễn Nhật Tân - Chủ tịch Công đoàn Trường nhiệm kì 2014 - 2019 trình bày Báo cáo của Ban chấp hành Công đoàn Trường ĐHSP Hà Nội. Báo cáo gồm 2 nội dung chính: Tình hình cán bộ, nhà giáo, người lao động và kết quả hoạt động của Ban chấp hành Công đoàn Trường ĐHSP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kì 2014 - 2019 và mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp hoạt động của Công đoàn Trường ĐHSP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kì 2019 - 2024. Ở mỗi nội dung, báo cáo đã trình bày rất rõ ràng, chi tiết, vừa bao quát được hoạt động Công đoàn trên tất cả các mặt công tác, vừa nêu bật được những tính chất đặc thù của công tác công đoàn Trường ĐHSP Hà Nội; đồng thời nêu lên những mục tiêu, nhiệm vụ, phương hướng hành động, giải pháp hoạt động cho nhiệm kì tới. Bản báo cáo đã nhận được ý kiến đồng thuận cao từ các đại biểu tham dự Đại hội.

Đại hội cũng đã thảo luận sôi nổi về các chương trình hành động, các sáng kiến, các kế hoạch, đề xuất cho nhiệm kì công tác mới nhằm xây dựng và nâng cao hơn nữa uy tín và chất lượng của hoạt động Công đoàn Trường ĐHSP Hà Nội thông qua các tham luận được trình bày tại đại hội như: “Nâng cao hiệu quả công tác công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho CBNGNLĐ trong tình hình mới”; “Công đoàn Trường ĐHSP Hà Nội với việc đổi mới công tác chuyên môn góp phần phát triển năng lực nghề nghiệp cho CBNGNLĐ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục”; “Đẩy mạnh các họat động văn hóa, thể thao góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho CBNGNLĐ”… Nhìn chung, các ý kiến tham luận tại Đại hội đều tập trung vào việc nâng cao năng lực chuyên môn, nhận thức chính trị của CBNGNLĐ theo hướng gắn với thực tiễn; đề xuất các giải pháp nhằm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, trong đó lấy việc làm tốt chức năng chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của CBNGNLĐ là nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi.

Phát biểu tại Đại hội, PGS.TS. Đặng Xuân Thư - Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và đánh giá cao những kết quả mà Công đoàn Trường ĐHSP Hà Nội Nhiệm kì 2014 - 2019 đã đạt được. Bên cạnh việc ghi nhận những đóng góp to lớn của Công đoàn Trường trong việc xây dựng môi trường sư phạm  dân chủ, đoàn kết, sáng tạo, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong Trường, đồng chí cũng khẳng định sẽ luôn sát cánh ủng hộ Công đoàn Trường trong mọi hoạt động, đồng thời bày tỏ mong muốn Công đoàn Trường ĐHSP Hà Nội phải đẩy mạnh công tác bồi dưỡng cho CBNGNLĐ, tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, tuyên truyền, vận động động CBNGNLĐ nâng cao năng lực chuyên môn, tích cực tham gia vào các công tác triển khai đổi mới giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW: triển khai đổi mới mô hình và chương trình đào tạo của Trường, tham gia viết sách giáo khoa cho chương trình giáo dục phổ thông mới; biên soạn các chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên các cấp học; tham gia bồi dưỡng giáo viên các cấp học.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Vũ Minh Đức - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã khẳng định những đóng góp tích cực của Công đoàn Trường ĐHSP Hà Nội đối với các hoạt động của Công đoàn Giáo dục Việt Nam. Đồng chí Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam trân trọng biểu dương, ghi nhận kết quả công tác trên các mặt của Công đoàn Trường khóa XVI, cảm ơn những hỗ trợ, đóng góp của Công đoàn Trường với các hoạt động của Công đoàn Giáo dục Việt Nam. Tuy nhiên, đồng chí cũng đề nghị Công đoàn Trường cần thẳng thắn nhìn nhận hạn chế, phân tích nguyên nhân và có những giải pháp hữu hiệu để khắc phục hạn chế, đáp ứng yêu cầu xây dựng phát triển Trường ĐHSP Hà Nội và công cuộc đổi mới giáo dục. 

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Công đoàn Trường ĐHSP Hà Nội nhiệm kì 2019 - 2024 gồm 15 đồng chí. Với phương châm: Đoàn kết - Dân chủ - Trách nhiệm - Sáng tạo - Hiệu quả, Đại hội Đại biểu Công đoàn Trường ĐHSP Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kì 2019 - 2024 đã truyền thông điệp kêu gọi toàn thể CBNGNLĐ Trường ĐHSP Hà Nội phát huy sức mạnh tập thể, đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo, hoàn thành tốt các chương trình công tác đề ra trong nhiệm kì, xây dựng Công đoàn Trường ĐHSP Hà Nội ngày càng vững mạnh, xứng đáng là lá cờ đầu trong hệ thống Công đoàn Giáo dục Việt Nam, đồng hành cùng với Trường phát huy vai trò, vị thế của Trường ĐHSP Hà Nội trọng điểm, đầu ngành, tiên phong trong công cuộc đổi mới giáo dục và đào tạo.

Danh sách Ban chấp hành Công đoàn Trường ĐHSP Hà Nội nhiệm kì 2019 – 2024:

1. Đồng chí Cao Tuấn Anh - Trưởng ban Quản lí Kí túc xá

2. Đồng chí Dương Tuấn Anh - Chủ tịch Công đoàn khoa Ngữ văn

3. Đồng chí Đàm Thị Vân Anh - Chủ tịch Công đoàn Khoa Tâm lí - Giáo dục học

4. Đồng chí Lê Thanh Chinh - UVBCHCĐ Trường khóa XVI

5. Đồng chí Lê Hải Đăng - UVBCHCĐ Trường khóa XVI, Chủ tịch Công đoàn Khoa Hóa học

6. Đồng chí Đinh Thu Hà - Phó trưởng ban Văn thể Công đoàn Trường khóa XVI

7. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hoài - Phó Chủ tịch Công đoàn Trường khóa XVI

8. Đồng chí Tiêu Thị Mỹ Hồng - UVBCHCĐ Trường khóa XVI, Chủ tịch Công đoàn Khoa Lí luận chính trị - Giáo dục công dân

9. Đồng chí Trần Thị Thanh Huyền - UVBCH Công đoàn Trường khóa XVI

10. Đồng chí Hoàng Thị Mai Hương - UV Ban Thường vụ Công đoàn Trường khóa XVI

11. Đồng chí Đinh Hùng Mạnh - UVBCH Công đoàn Trường khóa XVI, Chủ tịch Công đoàn Khoa Vật lí

12. Đồng chí Đỗ Thị Phi Nga - UVBCH Công đoàn Trường khóa XVI, Chủ tịch Công đoàn Khoa Tiếng Anh

13. Đồng chí Tô Phương Oanh - Chủ tịch Công đoàn Khoa Công tác xã hội

14. Đồng chí Nguyễn Nhật Tân - Chủ tịch Công đoàn Trường khóa XVI

15. Đồng chí Trần Thị Thanh Thủy - Chủ tịch Công đoàn Phân hiệu Hà Nam

Đại hội kết thúc trong không khí đoàn kết, phấn khởi và niềm vui: 03 tập thể và 11 cá nhân được nhận Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam; 18 cá nhân được nhận Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; 12 tập thể và 123 cá nhân được nhận Giấy khen của Công đoàn Trường ĐHSP Hà Nội về thành tích xuất sắc trong nhiệm kì 2014 - 2019.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Văn phòng Công đoàn Trường


Người đăng:PTN
08-07-2019
Các bài viết cùng chuyên mục

Chuyên mục