Hoạt động đoàn thể

ĐOÀN TRƯỜNG TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG ĐOÀN VIÊN ƯU TÚ NĂM HỌC 2018 - 2019


13-05-2019

Thực hiện kế hoạch năm học 2018 - 2019, nhằm bồi dưỡng, phát triển những đoàn viên ưu tú, ngày 03 và 04/5/2019, Ban Chấp hành Đoàn trường ĐHSP Hà Nội tổ chức Lớp bồi dưỡng Đoàn viên ưu tú đợt II, năm học 2018 - 2019.

Đến dự khai mạc lớp bồi dưỡng Đoàn viên ưu tú có sự hiện diện của GS.TS Nguyễn Văn Minh - UV BCH Đảng bộ khối các Trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội; TS. Đinh Minh Hằng Trưởng Phòng CTCT-HSSV; TS. Nguyễn Văn Thỏa – Bí thư Đoàn trường; ThS. Bùi Thị Hà Giang – Phó Bí thư Đoàn trường, các đồng chí là ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường; Bí thư cơ sở Đoàn trực thuộc cùng 228 đồng chí ĐVƯT tham dự lớp học.

Ngay sau lễ khai mạc, các Đoàn viên, thanh niên được lắng nghe GS.TS Nguyễn Văn Minh - Hiệu trưởng Nhà trường trao đổi nội dung “Đoàn viên, thanh niên với các vấn đề đặt ra hiện nay”, bao gồm các nội dung: Đoàn viên, thanh niên với các vấn đề lớn lao của đất nước; Đoàn viên, thanh niên với những vấn đề của thời đại; Đoàn viên, thanh niên với việc bảo vệ các giá trị tốt đẹp; Đoàn viên, thanh niên và trọng trách trong sự nghiệp giáo dục và khoa học công nghệ; Đoàn viên, thanh niên với không gian mạng. Thầy Hiệu trưởng nhấn mạnh thanh niên cần hướng tới những giá trị tốt đẹp "Giá trị là cội nguồn tạo ra sức mạnh nội sinh của một dân tộc, của một cộng đồng, của một dòng họ và của mỗi gia đình, thúc đẩy quá trình hiện đại hóa của một đất nước"; “những giá trị ấy là cơ sở vững chắc để hình thành nên những giá trị mới ở con người, là nền tảng tinh thần để ngăn chặn những việc xấu”. GS Hiệu trưởng cũng chỉ ra cụ thể cho các đồng chí Đoàn viên ưu tú, những giá trị tốt đẹp ấy là: Lòng yêu nước, lòng nhân ái, yêu thương con người, tinh thần đoàn kết vì cộng đồng, đức tính yêu lao động, cần cù, tiết kiệm, trung thực, hiếu học và tôn sư trọng đạo, trong đó, hiếu học là học để tiếp cận cái mới và phục vụ cho mục tiêu Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa đất nước. Theo đó, thầy khuyến khích Đoàn viên, thanh niên “cố gắng hình thành những chuẩn mực văn hóa và lan rộng ra cộng đồng”. GS Hiệu trưởng tin tưởng rằng, những Đoàn viên biết nỗ lực trong quá trình thì sẽ đạt được thành công.

GS.TS Nguyễn Văn Minh - Hiệu trưởng Nhà trường trao đổi nội dung 

“Đoàn viên, thanh niên với các vấn đề đặt ra hiện nay”

Buổi chiều, lớp học được nghe các báo cáo:

-     Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do TS. Hoàng Thị Thuận – Giảng viên khoa LLCT - GDCD trao đổi.

-     Chuyên đề “Quy trình phát triển Đảng đối với Đoàn viên, thanh niên” do ThS. Bùi Thị Hà Giang - Phó Bí thư Đoàn trường trao đổi.

Đây là những chuyên đề rất bổ ích, thiết thực và hấp dẫn đối với các bạn Đoàn viên sinh viên.

Cùng với đó, nhằm tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, thúc đẩy đam mê tự khám phá, tìm hiểu về di sản văn hóa, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho các bạn Đoàn viên, sinh viên, ngày 4/5/2019, BCH Đoàn trường đã tổ chức đưa các bạn Đoàn viên ưu tú tham dự lớp học tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh. Tại đây, các bạn Đoàn viên ưu tú đã được tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, Nhà văn hóa kiệt xuất, từ đó, Đoàn viên, thanh niên thêm ý thức được vị trí, vai trò của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với thanh niên Việt Nam, đặc biệt là vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực, cụ thể trong học tập và rèn luyện hàng ngày.

BCH Đoàn trường hi vọng rằng thông qua các nội dung được chia sẻ trong chương trình, lớp học sẽ giúp các Đoàn viên, thanh niên trau dồi và tu dưỡng phẩm chất đạo đức, giá trị sống đẹp để xứng đáng với danh hiệu Đoàn viên ưu tú.

Một số hình ảnh tại lớp học Đoàn viên ưu tú:

TS. Nguyễn Văn Thỏa - Bí thư Đoàn trường phát biểu khai mạc lớp học 

TS. Hoàng Thị Thuận - Giảng viên Khoa LLCT-GDCD trao đổi 

Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

ThS. Bùi Thị Hà Giang - Phó Bí thư Đoàn trường trao đổi

Chuyên đề “Quy trình phát triển Đảng đối với Đoàn viên, thanh niên”

Các bạn Đoàn viên thanh niên tham gia các nội dung lớp học vô cùng hào hứng

Đoàn viên thanh niên lớp bồi dưỡng Đoàn viên ưu tú học tập ngoại khóa tại Bảo tàng Hồ Chí Minh

                                                                                                                      Bài: BCH Đoàn trường

                                                                                                                      Ảnh: Trung Hiếu


Người đăng:PTN
13-05-2019
Các bài viết cùng chuyên mục

Chuyên mục