Hoạt động đoàn thể

THỰC HIỆN KHAI BÁO Y TẾ HÀ NAM


06-05-2021

Thực hiện công văn số 1050/UBND-NC, ngày 05/5/2021 của UBND tỉnh về triển khai hệ thống khai báo y tế điện tử phục vụ công tác phòng chống Covid-19;

Công văn số: 361 /SGDĐT-CTTT của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai hệ thống khai báo y tế điện tử phục vụ công tác phòng, chống Covid-19.

Nhà trường kính đề nghị giáo viên, cha mẹ học sinh và học sinh nhà triển khai việc khai báo y tế điện tử qua các cách dưới đây:

- Cách 1: Dùng điện thoại hoặc Máy tính truy cập vào đường link: bit.ly/khaiytehanam

- Cách 2: Sử dụng Zalo quét mã QR Code/ Camera điện thoại chiếu vào mã QR CODE khai báo y tế theo hướng dẫn.


Người đăng:PTN
06-05-2021
Các bài viết cùng chuyên mục

Chuyên mục