Tin tức

Giáo dục mầm non, tiểu học


14-04-2018

Thông tin chung:

Tên đơn vị: Trường Mầm non Búp Sen Xanh
Địa chỉ: H8 + H9 ngõ 130 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: 62697950/62697953
Email: mamnonbupsenxanh@hnue.edu.vn
Thành lập: 01/06/2011
Trưởng đơn vị: Bà Phạm Thanh Thủy - Hiệu trưởng

Chức năng nhiệm vụ:

Giáo dục trẻ  mầm non
Góp phần đào tạo nghiệp vụ cho sinh viên khoa Giáo dục mầm non trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Tham gia nghiên cứu khoa học

Thông tin chung:

Tên đơn vị: Trường Mầm non Búp Sen Xanh
Địa chỉ: H8 + H9 ngõ 130 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: 62697950/62697953
Email: mamnonbupsenxanh@hnue.edu.vn
Thành lập: 01/06/2011
Trưởng đơn vị: Bà Phạm Thanh Thủy - Hiệu trưởng

Chức năng nhiệm vụ:

Giáo dục trẻ  mầm non
Góp phần đào tạo nghiệp vụ cho sinh viên khoa Giáo dục mầm non trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Tham gia nghiên cứu khoa học

Hiệu trưởng  Phạm Thanh Thủy

Đội ngũ cán bộ: Tổng số cán bộ giáo viên là 13 người, trong đó 9 giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn.

Phân công nhiệm vụ cụ thể:

Hiệu trưởng: phụ trách chung và chịu trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục và tài chính.
Tổ trưởng chuyên môn: giúp Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn.

Người đăng:SuperUser Account
14-04-2018
Các bài viết cùng chuyên mục