Tuyển sinh THCS&THPT

DANH SÁCH THÍ SINH TUYỂN THẲNG VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2023 - 2024


06-06-2023

DANH SÁCH THÍ SINH TUYỂN THẲNG VÀO LỚP 10

Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành xin thông báo danh sách thí sinh tuyển thẳng vào lớp năm học 2023 - 2024:

Người đăng:Nguyễn Thị Thanh Thủy
06-06-2023
Các bài viết cùng chuyên mục