Tuyển sinh THCS&THPT

THÔNG TIN TUYỂN SINH LỚP 6 & 10 NĂM 2024


07-05-2024

Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành là trường phổ thông công lập tự chủ tài chính trực thuộc Phân hiệu Trường ĐHSP Hà Nội tại Hà Nam và được Sở GD-ĐT tỉnh Hà Nam trực tiếp quản lý về chuyên môn. Năm học 2024 - 2025, Trường tuyển sinh lớp 6 Trung học cơ sở và lớp 10 Trung học phổ thông theo kế hoạch như sau:

A. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

I. Căn cứ pháp lí

- Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở (THCS) và tuyển sinh trung học phổ thông (THPT) ban hành theo Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Quy chế tổ chức, hoạt động của Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành ban hành theo Quyết định số 1492/QĐ-ĐHSPHN ngày 30/3/2018 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội.

- Hướng dẫn số 04/HD-SGDĐT ngày 29 tháng 3 năm 2024 của Sở GD-ĐT tỉnh Hà Nam về việc hướng dẫn Tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024 – 2025.

- Hướng dẫn số   /SGDĐT-GDTrHTX ngày   tháng    năm 2024 của Sở GD-ĐT Hà Nam về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh vào lớp 6 THCS năm học 2024 – 2025.

II. Căn cứ thực tiễn

1. Tình hình cơ sở vật chất, đội ngũ:

- Nhà trường đảm bảo các điều kiện về phòng học, phòng học bộ môn, khu thể thao, thư viện và các trang thiết bị dạy học theo tiêu chuẩn.

- Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường nhiệt tình, tích cực trau dồi năng lực sự phạm, đổi mới phương pháp và hình thức dạy học, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Nhà trường luôn chú trọng công tác bòi dưỡng giáo viên, phối hợp với các khoa chuyên môn và trường phổ thông cùng hệ thống để nâng cao chất lượng đội ngũ, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

2. Tình hình tài chính:

Nhà trường đảm bảo cân đối về tài chính.

3. Tình hình kinh tế, xã hội của địa phương:

Hà Nam là tỉnh có nền kinh tế đang phát triển, nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao ngày càng tăng, chất lượng giáo dục trong những năm gần đây luôn thuộc tốp đầu của cả nước.

4. Đánh giá công tác tuyển sinh và giáo dụcgiai đoạn 2020-2023:

+ Năm học 2020-2021: Nhà trường tuyển sinh đạt kế hoạch. Chất lượng giáo dục về cơ bản đáp ứng được yêu cầu xã hội và mục tiêu đề ra.

+ Năm học 2022–2023, 2023-2024: Trường tuyển đủ chỉ tiêu, chất lượng tuyển sinh đã được nâng cao so với các năm học trước.

B. PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH

I. TUYỂN SINH LỚP 6

1. Đối tượng và phạm vi tuyển sinh: Học sinh trên toàn quốc.

2. Chỉ tiêu: 105 học sinh

Trong đó:

- Xét tuyển thẳng: 60 HS.

- Xét tuyển dựa trên kết quả Kiểm tra đánh giá năng lực: 45HS.

3. Điều kiện tuyển sinh

- HS đã hoàn thành chương trình Tiểu học.

- HS có sức khỏe thể chất và sức khỏe tâm lí tốt để tham gia học tập, sinh hoạt bình thường.

- Tuổi của HS: Theo Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

4. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng; Xét tuyển dựa trên kết quả Kiểm tra đánh giá năng lực học sinh.

4.1. Phương thức 1: Xét tuyển thẳng

a) Điều kiện xét tuyển thẳng:

Nhà trường thực hiện tuyển thẳng theo thứ tự ưu tiên như sau:

* Mức ưu tiên 1: HS đạt một trong hai tiêu chí sau:

- Là con giáo viên thuộc Phân hiệu trường ĐHSP Hà Nội tại Hà Nam.

- Trong quá trình học Tiểu học, HS đạt một trong các kết quả học tập như sau: Giải Nhất, giải Nhì, giải Ba, giải Khuyến khích các cuộc thi HSG các môn văn hóa/ Giao lưu Olympic các môn học do Phòng giáo dục hoặc tương đương trở lên tổ chức.

* Mức ưu tiên 2: Trong quá trình học Tiểu học, HS đạt một trong các thành tích sau:

- Đạt giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích các cuộc thi IOE, ViOlympic, Trạng nguyên tiếng Việt, Đại sứ văn hóa đọc, các cuộc thi hoặc các sân chơi trí tuệ từ cấp huyện (quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh) trở lên.

- Đạt giải Nhất (huy chương Vàng), giải Nhì (huy chương Bạc), giải Ba (huy chương Đồng), giải Khuyến khích các cuộc thi HSG thể dục thể thao và các cuộc thi văn nghệ/ nghệ thuật (giải cá nhân), thể dục thể thao (giải cá nhân hoặc đôi) do Phòng giáo dục hoặc tương đương trở lên tổ chức.

* Mức ưu tiên 3:

Học sinh trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành, Phân hiệu trường ĐHSP Hà Nội tại Hà Nam đạt danh hiệu Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện nămhọc 2022-2023 và năm học 2023-2024.

b) Nguyên tắc xét tuyển

- Xét hồ sơ thí sinh theo đối tượng ưu tiên và thành tíchtừ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu.

- Những HS không được tuyển thẳng do hết chỉ tiêu, được xét cộng điểm khuyến khích khi xét tuyển theo phương thức kiểm tra đánh giá năng lực.

Lưu ý:

- HS đạt điều kiện tuyển thẳng thực hiện bài phỏng vấn theo quy định.

+ Nội dung: Kiểm tra năng lực giao tiếp, tương tác xã hội.

+ Thang điểm: 10 điểm.

+ Học sinh đạt tối thiểu 5 điểm bài phỏng vấn mới đủ điều kiện trúng tuyển.

- Nếu số học sinh nhập học không đủ chỉ tiêu của phương thức 1, HĐTS chuyển số chỉ tiêu còn lại sang phương thức 2.

4.2. Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên kết quả Kiểm tra đánh giá năng lực

HS tham dự kiểm tra đánh giá năng lực (ĐGNL) do Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành tổ chức.

a) Nội dung kiểm tra: Chủ yếu thuộc chương trình lớp 5, Chương trình giáo dục Tiểu học hiện hành của Bộ GD&ĐT.

b) Hình thức kiểm tra đánh giá năng lực

* Bài kiểm tra viết:

- HS làm bài kiểm tra gồm 03 môn: Toán, Tiếng Việt và Tiếng Anh.

- Hình thức kiểm tra: Trắc nghiệm khách quan kết hợp tự luận.

- Thời gian làm bài: Toán, Tiếng Việt: 45 phút/môn; Tiếng Anh: 30 phút.

- Thang điểm: 10 điểm/môn.

* Bài phỏng vấn:

- Nội dung: Kiểm tra năng lực giao tiếp, tương tác xã hội.

- Thang điểm: 10 điểm. HS đạt tối thiểu 5 điểm bài phỏng vấn mới đủ điều kiện trúng tuyển. Bài phỏng vấn là điều kiện, không tính vào tổng điểm ĐGNL.

c) Điểm khuyến khích

STT

Diệnkhuyến khích

Điểm khuyến khích

1

Học sinh diện tuyển thẳng không được tuyển thẳng do hết chỉ tiêu.

Cộng 7,0 điểm cho HS thuộc mức ưu tiên số 1; 6,0 điểm cho HS thuộc mức ưu tiên số 2; 5,0 điểm cho HS thuộc mức ưu tiên số 3.

2

Học sinh trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành – Phân hiệu trường ĐHSP Hà Nội tại tỉnh Hà Nam (không thuộc diện xét tuyển thẳng).

Cộng 5,0 điểm

d) Điểm xét tuyển: ĐXT = Điểm ĐGNL (Toán x2 + Tiếng Việt x2 + Tiếng Anh x2) + Điểm khuyến khích.

e) Nguyên tắc xét tuyển

- Lấy điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu.

- Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng, có nhiều học sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì tiếp tục xét chọn những học sinh theo thứ tự ưu tiên sau:

+ Có giải các cuộc thi do ngành GD&ĐT tổ chức ở cấp cao hơn;

+Đạt giải cao hơn ở cuộc thi cùng cấp;

+ Có tổng điểm kiểm tra định kì cuối năm học lớp 5 Tiểu học của 03 môn: Toán, Tiếng Việt và Tiếng Anh cao hơn.

(Trong trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng vẫn có nhiều thí sinh có tổng điểm bằng nhau, có thứ tự ưu tiên giống nhau thì Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh quyết định thí sinh trúng tuyển).

5. Xét tặng Học bổng Nguyễn Tất Thành cho học sinh khối 6

Mức học bổng

Diện xét học bổng

Chỉ tiêu

- Mức 1: Giảm 100% tổng học phí năm học lớp 6 (được xét học bổng nếu học trọn vẹn cả năm học).

- HS đạt giải Nhất một trong các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh trong cuộc thi HSG/giao lưu Olympic các môn học từ cấp huyện(quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh) trở lên.

Không giới hạn

- Mức 2: Giảm 50% tổng học phí năm học lớp 6 (được xét học bổng nếu học trọn vẹn cả năm học).

- HS thuộc diện tuyển thẳng thuộc đối tượng ưu tiên mức 1 đạt giải cao nhất.

01

- HS có điểm ĐGNL cao nhất (không tính điểm ưu tiên, khuyến khích).

01

Với học bổng mức 2, nếu có nhiều học sinh đạt giải hoặc có điểm ĐGNL bằng nhau thì tiếp tục xét chọn những học sinh có các giải thưởng cao hơn tại các cuộc thi IOE, ViOlympic, Trạng Nguyên Tiếng Việt, Đại sứ Văn hóa đọc, các cuộc thi hoặc các sân chơi trí tuệ khác. Nếu xét hết các tiêu chí, HS vẫn tương đương nhau thì Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh quyết định thí sinh được trao học bổng.

6. Xếp lớp

Nhà trường căn cứ kết quả tuyển thẳng hoặc kết quả bài ĐGNL để xếp lớp theo năng lực của HS.

7. Hồ sơ đăng kí tuyển sinh

- 01 bộ hồ sơ dự tuyển (mẫu hồ sơ kèm theo);

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;

- Bản sao công chứng Học bạ Tiểu học;

- Bản sao giấy tờ tuyển thẳng, ưu tiên, khuyến khích theo quy định (bao gồm tất cả các loại giấy khen, giấy chứng nhận).

- 02 ảnh 4x6, 02ảnh 3x4 (mặt sau ghi họ và tên, ngày sinh, nơi sinh). Ảnh được cho vào phong bì bên ngoài ghi rõ họ tên, ngày sinh

8. Hồ sơ nhập học

- Phiếu báo kết quả trúng tuyển vào lớp 6 của Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành;

- Học bạ Tiểu học (bản chính);

- Chứng nhận hoàn thành chương trình Tiểu học do cơ sở giáo dục cấp (bản chính);

- Giấy tờ ưu tiên theo quy định (bản chính);

- Bản sao thẻ bảo hiểm y tế.

9. Các mốc thời gian và công việc chính

Thời gian

Nội dung công việc

18/5/2024

- Phát hành hồ sơ dự tuyển.

03/6/2024 -10/6/2024

- Tiếp nhận hồ sơ dự tuyển.

(Hạn cuối nộp hồ sơ: 17h00 ngày 10/6/2024)

12/6/2024

- Phỏng vấn học sinh thuộc diện tuyển thẳng và xét tuyển thẳng.

19/6/2024

- Kiểm tra đánh giá năng lực học sinh.

24/6/2024

- Công bố kết quả tuyển sinh theo phương thức ĐGNL.

- Nhập học đối với học sinh trúng tuyển dựa trên kết quả ĐGNL.

Ngày 15/7/2024

- Báo cáo kết quả tuyển sinh.

Lưu ý: Nếu số lượng học sinh nhập học chưa đủ chỉ tiêu, nhà trường sẽ xét tuyển và tổ chức nhập học bổ sung trước ngày 15/7/2024.

10. Phí xét tuyển, học phí và các khoản thu khác

- Phí xét tuyển:

+ Hồ sơ: 20.000đ/bộ.

+ Phí xét tuyển:

Đối tượng

Phí xét tuyển

HS đăng kí xét tuyển theo phương thức 1

200.000 đồng/HS

HS đăng kí xét tuyển PT 2 hoặc cả 2 phương thức

300.000 đồng/HS

- Học phí: 1.894.000đ/tháng (bao gồm cả buổi 1 và buổi 2).

- Các khoản thu khác:

+ Tiền dịch vụ vệ sinh, văn phòng phẩm, giấy thi, giấy nháp (theo Nghị quyết 09/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam): 300.000đ/HS/năm học

+ Quản lí bán trú: 180.000đ/HS/tháng hoặc 15.000đ/HS/ngày.

II. TUYỂN SINH LỚP 10

1. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh trên toàn quốc.

2. Dự kiến chỉ tiêu: 175 HS

Bao gồm:

- Xét tuyển dựa trên học bạ: 10 HS.

- Xét tuyển dựa trên kết quả Kiểm tra đánh giá năng lực: 125 HS.

- Xét tuyển dựa trên kết quả thi vào lớp 10 năm 2024 của các Sở GD&ĐT: 40 HS.

3. Điều kiện tuyển sinh

- HS đã hoàn thành Chương trình bậc THCS, có hạnh kiểm các năm học 6, 7, 8, 9 cấp THCS xếp loại Tốt.

- HS có sức khỏe thể chất và sức khỏe tâm lí tốt để tham gia học tập, sinh hoạt bình thường.

- Tuổi của HS: Theo Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

4. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển.

4.1. Phương thức 1: Xét tuyển dựa trên học bạ

a) Điều kiện xét tuyển

Học sinh đồng thời đáp ứng hai điều kiện sau đây:

Điều kiện 1:  Kết quả học tập năm học 2023 – 2024 đạt từ Khá trở lên.

Điều kiện 2: HS đạt một trong các thành tích sau đây:

- Đạt giải Nhất, Nhì, Ba kì thi HSG các môn văn hóa cấp tỉnh.

- Đạt giải Nhất (huy chương Vàng), giải Nhì (huy chương Bạc), giải Ba (huy chương Đồng) các cuộc thi HSG các môn thể dục thể thao và các cuộc thi văn nghệ/ nghệ thuật (giải cá nhân), thể dục thể thao (giải cá nhân hoặc đôi) do Sở Giáo dục - Đào tạo, Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch tổ chức trong thời gian 3 năm học gần nhất (từ năm học 2021-2022 đến năm học 2023-2024).

- Đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong cuộc thi Khoa học - Kĩ thuật cấp tỉnh trở lên năm học 2023-2024.

b) Nguyên tắc xét tuyển

- Xét hồ sơ thí sinh theo giải từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu.

- Những học sinh không được xét tuyển do hết chỉ tiêu: được xét cộng điểm khuyến khích khi xét tuyển các phương thức còn lại.

Lưu ý: Nếu số học sinh nhập học không đủ chỉ tiêu của phương thức 1, HĐTS chuyển chỉ tiêu còn lại sang phương thức 2.

4.2. Phương thức 2: Xét kết quả kiểm tra ĐGNL

a) Nội dung, hình thức kiểm tra ĐGNL, thang điểm

- Nội dung kiểm tra ĐGNLthuộcChương trình giáo dục THCS (chủ yếu trong chương trình lớp 9) hiện hành của Bộ GD&ĐT, các môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.

- Hình thức: Kiểm tra viết.

+ Môn Toán, Ngữ văn: Tự luận;

+ Môn Tiếng Anh: Trắc nghiệm kết hợp tự luận.

- Thời gian làm bài:

+ Toán, Ngữ văn: 90 phút/môn;

+ Tiếng Anh: 60 phút.

- Thang điểm: 10 điểm/môn.

b) Điểm khuyến khích

STT

Diện khuyến khích

Điểm khuyến khích

1

Học sinh đạt thành tích trong Kì thi chọn HSG, thi Khoa học - Kĩ thuật

1.1

Học sinh diện tuyển thẳng không được tuyển thẳng do hết chỉ tiêu.

Cộng 6,0 điểm.

1.2

Đạt giải khuyến khích các cuộc thi HSG các môn thể dục thể thao và các cuộc thi văn nghệ/nghệ thuật (giải cá nhân), thể dục thể thao (giải cá nhân hoặc đôi) do Sở Giáo dục - Đào tạo, Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch tổ chức trong thời gian 3 năm học gần nhất (từ năm học 2021-2022 đến năm học 2023-2024).

Đạt giải khuyến khích trong cuộc thi Khoa học - Kĩ thuật cấp tỉnh trở lên năm học 2023-2024.

Cộng 4,0 điểm

1.3

Học sinh đạt giải trong Kì thi HSG các môn văn hóa, TDTT và các cuộc thi văn nghệ/nghệ thuật (giải cá nhân), thể dục thể thao (giải cá nhân hoặc đôi), cuộc thi KHKT cấp huyện (quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh)."

Cộng 4,0 điểm (giải Nhất); cộng 3,5 điểm (giải Nhì); cộng 3,0 điểm (giải Ba); 2,0 điểm (giải Khuyến khích).

2

HS đang học cấp THCS tại trường tiếp tục học THPT tại Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành

2.1

Xếp loại học lực đạt loại Giỏi cả năm học.

Cộng 2,0 điểm/năm học

2.2

Xếp loại học lực đạt loại Khá cả năm học.

Cộng 1,5 điểm/năm học

2.3

Học từ lớp 6 đến lớp 9 ở trường NTT

Cộng 2,0 điểm

Lưu ý:

- Với mục 1: Nếu HS thuộc nhiều diện khuyến khích thì cộng điểm khuyến khích đối với diện cao nhất.

- Với mục 2: Chỉ áp dụng với đối tượng HS đang học lớp 9 tại trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành. Mục 2.1 và 2.2. chỉ áp dụng với năm học mà HS tham gia học tập tại trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành, được Hội đồng xét Hạnh kiểm, học lực của trường đánh giá.

- Ngoài việc cộng điểm khuyến khích như trên, HS là con cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành và Phân hiệu Trường ĐHSP Hà Nội tại tỉnh Hà Nam được cộng thêm 5,0 điểm vào điểm xét tuyển.

c) Điểm xét tuyển

ĐXT = Điểm ĐGNL (Văn x2 + Toán x2 + Tiếng Anh) + Điểm khuyến khích

d) Nguyên tắc xét tuyển

- Lấy điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu.

- Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng, có nhiều học sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì tiếp tục xét chọn những học sinh theo thứ tự ưu tiên sau:

+ Có giải các cuộc thi do ngành GD&ĐT tổ chức ở cấp cao hơn;

+ Đạt giải cao hơn ở cuộc thi cùng cấp;

+ Có tổng điểm Trung bình môn học cả năm học lớp 9 THCS 3 môn: Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh cao hơn.

(Trong trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng vẫn có nhiều thí sinh có tổng điểm bằng nhau, có thứ tự ưu tiên giống nhau thì Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh quyết định thí sinh trúng tuyển).

Lưu ý: Nếu số HS nhập học không đủ chỉ tiêu của phương thức 2, HĐTS chuyển chỉ tiêu còn lại sang phương thức 3.

4.3. Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả thi vào lớp 10 năm 2024 do các Sở GD&ĐT tổ chức

a) Phương thức xét tuyển: Dựa trên kết quả tuyển sinh vào lớp 10 năm 2024 do các Sở GD&ĐT tổ chức.

b) Điểm xét tuyển

          ĐXT  =ĐT10 + Điểm khuyến khích

Trong đó: ĐT10 là Điểm thi vào lớp 10 năm 2024 do các Sở GD&ĐT tổ chức.

Điểm khuyến khích và Nguyên tắc xét tuyển: Thực hiện như đối với phương thức 2 (điểm b mục 4.2).

5. Xét tặng học bổng Nguyễn Tất Thành:

Mức học bổng

Diện xét học bổng

Chỉ tiêu

- Giảm 50% tổng học phí năm học lớp 10 (được xét học bổng nếu học trọn vẹn cả năm học).

- HS đạt giải Nhất kì thi HSG các môn văn hóa cấp tỉnh; kì thi HSG Thể dục thể thao/ Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh năm học 2023-2024; Cuộc thi Khoa học - Kĩ thuật cấp tỉnh trở lên năm học 2023-2024

Không giới hạn

- Giảm 50% tổng học phí năm học lớp 10 (được xét học bổng nếu học trọn vẹn cả năm học).

- HS thuộc diện xét tuyển dựa trên kết quả thi vào 10 của các Sở GD&ĐT (không tính điểm ưu tiên, khuyến khích)

01

- HS có điểm ĐGNL cao nhất (không tính điểm ưu tiên, khuyến khích).

01

Trường hợp có nhiều học sinh đạt giải hoặc có điểm ĐGNL bằng nhau thì tiếp tục xét chọn những học sinh có các giải thưởng cao hơn tại các cuộc thi do Phòng/Sở GD tổ chức. Nếu xét hết các tiêu chí, HS vẫn tương đương nhau thì Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh quyết định thí sinh được trao học bổng.

6. Xếp lớp

Nhà trường căn cứ kết quả xét tuyển để xếp lớp theo năng lực, nguyện vọngcủa học sinh và điều kiện tổ chức các hoạt động giáo dục của nhà trường.

7. Hồ sơ đăng kí tuyển sinh

- 01 bộ hồ sơ dự tuyển (mẫu kèm theo);

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;

- Bản sao công chứng Học bạ THCS;

- Bản sao giấy tờ xét tuyển thẳng, ưu tiên, khuyến khích theo quy định.

- Bản sao Căn cước công dân;

- 02 ảnh 4x6, 02ảnh 3x4 (mặt sau ghi họ và tên, ngày sinh, nơi sinh).

- Phiếu báo điểm của các Sở giáo dục (với học sinh trúng tuyển theo phương thức 3).

8. Hồ sơ nhập học

- Phiếu báo trúng tuyển vào lớp 10 của Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành;

- Học bạ THCS (bản chính);

- Bằng tốt nghiệp THCS hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời do cơ sở giáo dục cấp (bản chính);

- Giấy tờ ưu tiên theo quy định (bản chính);

- Bản sao công chứng: thẻ Bảo hiểm y tế và Căn cước công dân.

9. Các mốc thời gian và công việc chính:

Thời gian

Nội dung công việc

18/5/2024

- Phát hành hồ sơ dự tuyển.

28/5/2024 -05/6/2024

- Tiếp nhận hồ sơ dự tuyển.

(Hạn cuối nộp hồ sơ: 17h00 ngày 05/6/2024)

06/6/2024

- Công bố kết quả xét tuyển theo phương thức 1.

- Công bố danh sách học sinh tham gia kiểm tra ĐGNL

08/6/2024

- Kiểm tra đánh giá năng lực học sinh.

19/6/2024

- Công bố kết quả và nhập học với HS trúng tuyển theo phương thức 2.

22/6/2024

- Công bố điểm trúng tuyển và điểm dự khuyến với Phương thức 3

- Nhập học với HS trúng tuyển theo phương thức 3

Ngày 15/7/2024

- Báo cáo kết quả tuyển sinh.

Lưu ý: Nếu số lượng học sinh nhập học chưa đủ chỉ tiêu, nhà trường sẽ xét tuyển và tổ chức nhập học bổ sung trước ngày 15/7/2024.

10. Phí xét tuyển, học phí và các khoản thu khác

- Phí xét tuyển: Hồ sơ: 20.000đ/bộ.

Đối tượng

Phí xét tuyển

HS đăng kí xét tuyển theo PT 1 hoặc PT 3

200.000 đồng/HS

HS đăng kí xét tuyển theo PT 2 hoặc cả 3 phương thức

300.000 đồng/HS

- Học phí: 2.094.000đ/tháng.

- Các khoản thu khác:

+ Tiền dịch vụ vệ sinh, văn phòng phẩm, giấy thi, giấy nháp (theo Nghị quyết 09/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam): 300.000đ/HS/năm học

+ Quản lí bán trú: 180.000đ/HS/tháng hoặc 15.000đ/HS/ngày.

Người đăng:PTN
07-05-2024
Các bài viết cùng chuyên mục