Hoạt động

CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM - HAY VÀ KHÓ


09-03-2023

CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM - HAY VÀ KHÓ

Giáo viên chủ nhiệm lớp có vai trò hết sức quan trọng trong một lớp học, là người quyết định mọi sự phát triển và tiến bộ của lớp, là người chịu ảnh hưởng nhiều nhất về mọi hoạt động của học sinh trong lớp chủ nhiệm.

Công tác chủ nhiệm quyết định không nhỏ đến chất lượng dạy và học. Làm tốt công tác chủ nhiệm tức là người giáo viên đã hoàn thành tốt việc giảng dạy các bộ môn và tổ chức giáo dục, rèn luyện đạo đức cho học sinh. Đặc biệt trong nhà trường, vai trò của người giáo viên chủ nhiệm hết sức quan trọng. Giáo viên chủ nhiệm thay mặt nhà trường quản lý điều hành lớp, trực tiếp giáo dục tư tưởng đạo đức, hình thành nhân cách cho học sinh, là cầu nối giữa ba môi trường giáo dục gia đình, nhà trường và xã hội. Vậy làm thế nào để “Nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm lớp”?

1. Tìm hiểu đối tượng học sinh.

Sau khi nhận lớp từ đầu năm, giáo viên tổ chức thống kê học sinh khá, giỏi và học sinh yếu kém, hạnh kiểm từng học sinh và những học sinh đặc biệt (công việc này giáo viên chủ nhiệm căn cứ vào kết quả thống kê của giáo viên chủ nhiệm năm trước). Sau đó giáo viên chủ nhiệm tìm hiểu điều kiện và hoàn cảnh của từng học sinh đặc biệt là những học sinh yếu kém và học sinh đặc biệt  từ đó giáo viên nắm rõ những nguyên nhân để có biện pháp giáo dục phù hợp. 

2. Sắp xếp chỗ ngồi  học sinh một cách phù hợp

         Ở những tuần đầu giáo viên chủ nhiệm sau khi nắm được các đối tượng học sinh, biết được khả năng học tập của từng em. Giáo viên chủ nhiệm phải tiến hành sắp xếp chỗ ngồi cho lớp cụ thể như: Học sinh yếu kém ngồi gần học sinh khá, giỏi để được các em khá giỏi kèm cặp. Học sinh đặc biệt thì ngồi những bàn đầu và ngồi gần những học sinh học tập nghiêm túc và có uy tín trong tập thể lớp nhằm tạo điều kiện các em học tập nghiêm túc và tốt hơn.

3. Xây dựng tập thể lớp vững mạnh

Để xây dựng một tập thể vững mạnh thì giáo viên chủ nhiệm phải thực hiện một số biện pháp sau:

Bầu ban cán sự lớp nhiệt tình có năng lực, có ý thức và trách nhiệm, có năng lực tự quản và có uy tín trong tập thể lớp. Nếu lớp có được đội ngũ cán sự thật sự có năng lực thì phong trào thi đua và học tập của lớp mang lại kết quả rất cao.

4. Xây dựng tập thể lớp đoàn kết

Giáo viên chủ nhiệm giáo dục tập thể lớp thành một tập thể biết đoàn kết, yêu thương giúp đỡ lẫn nhau để cùng phấn đấu vì mục tiêu chung của lớp. Phải thiết kế thực thi các kế hoạch trong học kỳ và trong năm học để học sinh định hướng được phương hướng học tập, thi đua có hiệu quả. Tổ chức và cùng tham gia, động viên  học sinh phải đoàn kết trong các phong trào thì đua như: các cuộc thi đua học tập, các hoạt động văn hoá – văn nghệ, thể dục thể thao…để tạo niềm tin ở học sinh và là chỗ dựa tinh thần để các em tham gia vào các hoạt động tốt hơn.

5. Xây dựng quy chế thi đua cho lớp

         Giáo viên chủ nhiệm cùng với ban cán sự hợp bàn đưa ra quy chế cho lớp, quy chế phải đảm bảo tính vừa sức, phù hợp với thực tế  để học sinh có thể thực hiện được. Giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn học sinh thực hiện. Trong tuần tổ trưởng theo dõi chấm điểm cho từng thành viên trong tổ và báo cáo cho giáo viên chủ nhiệm vào tiết sinh hoạt cuối tuần.

6. Lấy tấm gương mẫu mực của người thầy để cảm hoá học sinh chậm tiến, chưa ngoan

Hiệu quả của quá trình làm công tác giáo dục không chỉ phụ thuộc vào nỗ lực hoạt động của người thầy mà phụ thuộc rất lớn vào  học sinh có chấp nhận người thầy và có chấp nhận phương pháp giáo dục của người thầy đó hay không? Vì thế giáo viên chủ nhiệm phải không ngừng hoàn thiện nhân cách của mình nhằm đáp ứng được sự mong đợi ở học sinh. 

7. Phối hợp với gia đình học sinh và giáo viên bộ môn

Giáo viên chủ nhiệm cần thường xuyên liên lạc với phụ huynh và giáo viên bộ môn, để nắm được tình hình của các em một cách sát sao và toàn diện nhất. Từ đó, xây dựng một môi trường giáo dục thống nhất từ gia đình đến nhà trường.

Trong giai đoạn hiện nay, công tác chủ nhiệm lớp ngày càng đòi hỏi sự dày công của người giáo viên bởi yêu cầu ngày càng cao của xã hội đang phát triển, bởi tình hình cuộc sống vẫn đang tồn tại những tác động xấu đến học sinh, bởi sự mưu sinh của gia đình nên không ít phụ huynh đã giao phó việc giáo dục con cái cho nhà trường. Được phân công làm công tác chủ nhiệm lớp chính là niềm hạnh phúc lớn nhất đối với người giáo viên. Chính vì vậy người GVCN cần phải nhiệt huyết, khoan dung, xem học sinh như những đứa con thương yêu của mình, cần tìm hiểu, nắm bắt hoàn cảnh, đặc điểm riêng của từng em để có biện pháp giáo dục phù hợp.

GVCN chính là “linh hồn” của một lớp, là tấm gương sáng cho các em noi theo. Để đem lại hiệu quả cho lớp chủ nhiệm thì giáo viên luôn luôn mẫu mực về đạo đức lối sống; phải khéo léo trong cách đối xử công bằng với học sinh, biết xây dựng một tập thể lớp tự quản tốt, luôn có ý thức phấn đấu vươn lên trong học tập và rèn luyện.

Một số hình ảnh trong các tiết sinh hoạt lớp của cô giáo Đoàn Thị Hà Trang:

Nguồn:  Cô Đoàn Thị Hà Trang - tổ KHXH Người đăng:
09-03-2023
Các bài viết cùng chuyên mục