Hoạt động

TRƯỜNG THCS & THPT NGUYỄN TẤT THÀNH THÔNG BÁO THỜI GIAN TỰU TRƯỜNG NĂM HỌC 2021 - 2022


24-08-2021

Căn cứ Quyết định số 1439/QĐ-UBND ngày 09/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Hà Nam;

Căn cứ Công văn số 766/SGDĐT-VP ngày 20/8/2021 của Sở GD&ĐT Hà Nam về việc tựu trường và khai giảng năm học 2021-2022;

Căn cứ tình hình thực tiễn của Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành, thực tiễn giáo dục địa phương.

Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành thông báo về tựu trường năm học 2021-2022 như sau:

1. Các mốc thời gian và công việc chính

1.1. Thời gian tựu trường năm học 2021-2022: Từ 7 giờ 30 ngày 01/9/2021 (thứ Tư).

Các lớp thực hiện một số nội dung sau:

- Học sinh nhận vị trí lớp học, nhận GVCN.

- GVCN tổ chức cho HS học Nội quy nhà trường và kí cam kết thực hiện (theo mẫu, có xác nhận của cha mẹ học sinh); dọn vệ sinh, trang trí lớp học.

- GVCN hướng dẫn HS một số nhiệm vụ chuẩn bị cho khai giảng và năm học mới.

 - HS nhận SGK (khối 6); nhận đồng phục (khối 6, 10); HS khối 7, 8, 9, 11, 12: đăng kí và đo đồng phục (theo mẫu, có xác nhận của cha mẹ học sinh).

- HS tất cả các khối lớp: đăng kí xe đưa đón, đăng kí bán trú và ăn bán trú (theo mẫu, có xác nhận của cha mẹ học sinh).

1.2. Chuẩn bị cho năm học mới: Từ ngày 02/9 đến hết ngày 04/9/2021.

- Học sinh nghỉ học, chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới.

- Cán bộ, giáo viên chuẩn bị khai giảng và năm học mới.

1.3. Tổ chức khai giảng: Từ 7 giờ 20 ngày 05/9/2021.

1.4. Tổ chức dạy học theo thời khoá biểu: Từ ngày 06/9/2021.

1.5. Lưu ý:

- Trong trường hợp dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Lãnh đạo tỉnh Hà Nam chỉ đạo thực hiện giãn cách xã hội, nhà trường sẽ điều chỉnh phương án tổ chức dạy học phù hợp (có Thông báo chính thức bằng văn bản gửi đến các đơn vị trong toàn trường và phụ huynh học sinh).

- Phụ huynh đưa con đến trường thực hiện nghiêm túc quy định “5K” để phòng, chống dịch bệnh; Phụ huynh không vào phía trong cổng trường, không tụ tập trước cổng trường nhằm đảm bảo an toàn, an ninh trường học.

2. Yêu cầu:

- Các tổ chuyên môn, tổ Văn phòng chuẩn bị các điều kiện về kế hoạch giáo dục, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học,...để phục vụ năm học 2021-2022.

- Giáo viên chủ nhiệm thông báo với học sinh để thực hiện và gia đình học sinh để phối hợp./.

Người đăng:PTN
24-08-2021
Các bài viết cùng chuyên mục