Hoạt động của nhà trường

BỒI DƯỠNG GVPT CỐT CÁN CẤP TIỂU HỌC MÔ ĐUN 2 THUỘC CHƯƠNG TRÌNH ETEP


13-12-2020

Sáng ngày 11/12/2020, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và phân hiệu Trường ĐHSP Hà Nội tại Hà Nam đã tổ chức lớp Bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán cấp Tiểu học mô đun 2, thuộc chương trình ETEP cho gần 2500 giáo viên thuộc 10 tỉnh: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Bình, Nam Định, Hải Dương, Hà Nam, Hưng Yên, Ninh Bình.

Đợt tập huấn lần này diễn ra từ ngày 11 đến ngày 13/12/2020, là đợt tập huấn tiếp theo trong chuỗi các đợt tập huấn thuộc chương trình ETEP.

Trước buổi tập huấn các học viên đã được kiểm tra thân nhiệt và sát khuẩn thực hiện đúng theo quy định về phòng chống dịch Covid-19.

Thời gian tập huấn trực tiếp lần này, học viên sẽ được học mô đun 2 với sự hướng dẫn của thầy giáo, cô giáo chủ chốt ở Trường ĐHSP Hà Nội đồng thời trao đổi, thảo luận của các đồng nghiệp cùng chuyên môn trong lớp học.

Sự thành công của khoá học đó chính là sự tận tâm, trách nhiệm của các giảng viên chủ chốt của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và giáo viên phổ thông cốt cán cấp Tiểu học, lực lượng nòng cốt để triển khai thành công chương trình tập huấn lần này.

Một số hình ảnh tại buổi tập huấn tại Hà Nội và Hà Nam:

  • Tại Hà Nội:

  • Tại Hà Nam:

Ban truyền thông ETEP

Nguồn: https://hnue.edu.vn/Tintuc-Sukien/Trangtintonghop/tabid/260/news/8417/BoiduonggiaovienphothongcotcancapTieuhocmodun2thuocchuongtrinhETEP.aspx Người đăng:PTN
13-12-2020
Các bài viết cùng chuyên mục

Chuyên mục