Hoạt động của nhà trường

HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU CÁN BỘ - VIÊN CHỨC TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI NĂM HỌC 2019 - 2020


06-11-2019

Ngày 06/11/2019, Trường ĐHSP Hà Nội tổ chức Hội nghị Đại biểu cán bộ - viên chức năm học 2019 - 2020. Tham dự Hội nghị có 168 đại biểu được bầu từ các đơn vị trong toàn trường.

Hội nghị đã bầu Chủ tịch đoàn gồm: GS. TS. Nguyễn Văn Minh - Hiệu trưởng Nhà trường; PGS.TS. Đặng Xuân Thư - Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường; ThS. Nguyễn Nhật Tân - Chủ tịch Công đoàn trường, Trưởng phòng Hành chính - Đối ngoại. Và bầu Thư ký đoàn gồm: TS. Trần Bá Trình - Giám đốc Trung tâm NC&PT Nghiệp vụ Sư phạm; TS. Đinh Minh Hằng - Trưởng phòng Công tác chính trị - Học sinh sinh viên.

Hội nghị đã nghe GS.TS. Nguyễn Văn Minh trình bày: “Báo cáo tổng kết công tác năm học 2018 - 2019 và Phương hướng công tác năm học 2019 - 2020”. Báo cáo đã đánh giá toàn diện những điểm đạt được và chưa đạt được của các mặt hoạt động trong năm học 2018 - 2019 và đưa ra phương hướng, nhiệm vụ và những giải pháp của Nhà trường trong năm học 2019 - 2020, tập trung vào các mảng: công tác chính trị, tổ chức cán bộ, đào tạo, nghiên cứu khoa học, tài chính.

Hội nghị cũng lắng nghe các báo cáo: “Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của các đơn vị cho báo cáo tổng kết công tác năm học 2018 - 2019 và phương hướng công tác năm học 2019 - 2020”, “Báo cáo tài chính năm 2018, 2019 và Báo cáo tình hình thu chi quỹ phúc lợi của Trường năm học 2018 - 2019” , “Báo cáo của Ban thanh tra nhân dân”, và “Báo cáo của Ban thanh tra giáo dục”.

Hội nghị đã thảo luận các nội dung: Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của trường năm học 2018 -2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm học mới 2019 - 2020 và Công tác tài chính của trường. Các ý kiến thảo luận xung quanh các vấn đề: Đổi mới chương trình đào tạo, chế độ chính sách đối với cán bộ giảng viên, người lao động, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý, trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, các hoạt động hỗ trợ học sinh sinh viên, các hoạt động hướng tới kỉ niệm 70 năm ngày thành lập trường,…

Sau khi nghiên cứu, thảo luận, Hội nghị Đại biểu cán bộ, viên chức Trường ĐHSP Hà Nội năm học 2019 - 2020 đã nhất trí với dự thảo Nghị quyết, tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu để hoàn chỉnh Nghị quyết.

Hội nghị thông qua các công tác trọng tâm thực hiện trong năm học 2019 - 2020, đó là:

- Hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ trường ĐHSP Hà Nội lần thứ XIII đã đề ra; Tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ trường ĐHSP Hà Nội lần thứ XIV.

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và thực hiện văn minh trường học nhằm xây dựng môi trường làm việc văn minh, thân thiện và hiệu quả.

 - Hoàn thiện cơ cấu tổ chức của trường theo hướng tinh gọn, hiệu quả; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực theo hướng hội nhập với khu vực và thế giới.

- Triển khai mô hình và chương trình đào tạo mới vào thực tiễn; nâng cao chất lượng các loại hình đào tạo, tăng cường năng lực cạnh tranh của trường trong việc cung cấp dịch vụ giáo dục.

- Phát huy vai trò của trường ĐHSP trọng điểm, chủ động, tích cực tham gia vào quá trình đổi mới giáo dục phổ thông theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW.

- Tập trung nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, công nghệ, năng lực cạnh tranh trong hoạt động khoa học công nghệ của trường; tăng tỉ trọng nguồn thu từ các hoạt động khoa học công nghệ trong toàn trường;

- Khai thác hiệu quả các nguồn lực tài chính đảm bảo nguồn kinh phí cho các hoạt động với quy mô ngày một phát triển của Nhà trường; từng bước tăng cường cơ sở vật chất có trọng điểm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế; nâng cao thu nhập cho cán bộ, nhà giáo, người lao động.

- Tăng cường các hoạt động hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học, trao đổi sinh viên, giảng viên, công nhận tín chỉ, liên thông chương trình với các trường đại học nước ngoài có uy tín.

Hội nghị đề nghị các đơn vị và đoàn thể trong toàn trường cụ thể hóa và xây dựng chương trình hoạt động của đơn vị mình. Hội nghị kêu gọi toàn thể cán bộ, nhà giáo, người lao động trong toàn trường phát huy những thành tích đã đạt được, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Nhà trường trong năm học 2019 - 2020.

Chủ tịch đoàn điều hành Hội nghị. Ảnh: Lê Linh

Các đại biểu phát biểu, đóng góp ý kiến cho các nội dung thảo luận tại Hội nghị.  Ảnh: Lê Linh

Phòng CTCT-HSSV

Người đăng:PTN
06-11-2019
Các bài viết cùng chuyên mục

Chuyên mục