Hoạt động của nhà trường

HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU CÁN BỘ, VIÊN CHỨC VÀ HỘI NGHỊ TÀI CHÍNH NĂM HỌC 2020 - 2021


21-12-2020

Ngày 19/12/2020, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức Hội nghị đại biểu Cán bộ, Viên chức và Hội nghị tài chính năm học 2020 - 2021. Tham dự hội nghị có 164 đại biểu trong đó có 8 đại biểu đương nhiên và 156 đại biểu được bầu từ Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động các đơn vị trong toàn Trường.

Hội nghị nhằm mục đích đánh giá các công tác đã thực hiện trong năm học 2019 – 2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cho công tác Nhà trường năm học 2020 – 2021.

Hội nghị đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 5 đồng chí:

  1. GS.TS. Nguyễn Văn Minh – Hiệu trưởng Nhà trường
  2. GS.TS. Đỗ Việt Hùng – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng trường
  3. ThS. Nguyễn Nhật Tân – Chủ tịch Công đoàn trường, TP. CTCT-HSSV
  4. PGS.TS Trần Đăng Hưng – Trưởng Khoa CNTT
  5. TS. Tiêu Thị Mỹ Hồng – Trưởng Ban Thanh tra Nhân dân, PTK. LLCT-GDCD

và Tổ Thư ký gồm 2 đồng chí:

  1. PGS.TS. Dương Giáng Thiên Hương – GĐ TT Đảm bảo Chất lượng
  2. TS. Trần Bá Trình – GĐ TT NC&PT NVSP, PTP. Đào tạo.

Hội nghị đã nghe các báo cáo, trao đổi và thảo luận về các nội dung: Báo cáo tổng kết công tác năm học 2019-2020 và phương hướng công tác năm học 2020-2021; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của các đơn vị cho báo cáo của Trường; Báo cáo tài chính; Báo cáo của Ban thanh tra nhân dân; Báo cáo của Ban thanh tra giáo dục. Hội nghị cũng tiến hành bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020-2022 với kết quả như sau:

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Nguyễn Đình Dũng

Uỷ viên Ban Thanh tra nhân dân Trường nhiệm kỳ 2018 - 2020, phòng Tổ chức Cán bộ

2

Hoàng Hải Hà

Phó trưởng phòng, Uỷ viên Ban Thanh tra nhân dân Trường nhiệm kỳ 2018 - 2020, phòng Khoa học Công nghệ

3

Lê Thị Mỹ Hảo

Chủ tịch Công đoàn Hiệu bộ 3, phòng Quản trị

4

Hoàng Kim Huệ

Trưởng bộ môn, khoa Quản lý Giáo dục

5

Trần Thị Thanh Huyền

Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Trường, Phó Trưởng khoa, khoa Sinh học

6

Đinh Hùng Mạnh

Uỷ viên Ban chấp hành Công đoàn Trường, Uỷ viên Ban Thanh tra nhân dân Trường nhiệm kỳ 2018 - 2020, khoa Vật lí

7

Lâm Hồng Mạnh

Phó trưởng Ban Thanh tra nhân dân Trường nhiệm kỳ 2018 - 2020, Văn phòng Hội đồng Trường

8

Lương Thị Thu Thủy

Phó Trưởng khoa, Ủy viên Ban Thanh tra nhân dân Trường nhiệm kỳ 2018 - 2020, khoa Hóa học

9

Quách Phạm Thùy Trang

Bí thư Đoàn, Uỷ viên Ban Thanh tra nhân dân Trường nhiệm kỳ 2018 - 2020, Trường THPT Chuyên

Hội nghị đại biểu Cán bộ, Viên chức và Hội nghị tài chính Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm học 2020 – 2021 đã diễn ra trong không khí dân chủ, cởi mở và đạt được sự thống nhất cao, hướng tới các công tác trọng tâm:

- Hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường ĐHSP Hà Nội lần thứ XIV đã đề ra.

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và thực hiện văn minh trường học.

- Hoàn thành cơ bản chương trình đào tạo đại học mới gắn với xây dựng hệ thống đánh giá phù hợp; xây dựng đề cương chương trình đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ để có cơ sở xây dựng hệ thống liên thông trong đào tạo của trường. Chú trọng cải thiện môi trường đào tạo, đổi mới phương pháp dạy học, siết chặt đào tạo sau đại học.

- Tăng cường công tác kiểm định các chương trình đào tạo, thực hiện đánh giá theo quy trình, cam kết, đảm bảo chất lượng đào tạo, siết chặt đầu ra.

- Công khai công tác đánh giá cán bộ quản lý các cấp trên cơ sở hiệu quả công việc. Đổi mới phương thức thực hiện quy chế dân chủ cơ sở để đảm bảo dân chủ đến từng cán bộ, nhà giáo, người lao động và người học.

- Tập trung nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, công nghệ, năng lực cạnh tranh trong hoạt động khoa học công nghệ của Trường.

- Khai thác hiệu quả các nguồn lực tài chính đảm bảo nguồn kinh phí cho các hoạt động với quy mô ngày một phát triển của Nhà trường; từng bước tăng cường cơ sở vật chất có trọng điểm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế; nâng cao thu nhập cho CBNGNLĐ.

- Xác định lĩnh vực và đối tác đại học nước ngoài có uy tín để tăng cường hợp tác quốc tế.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Tin bài: P.HCĐN

Ảnh: Triệu Trung Hiếu

Người đăng:PTN
21-12-2020
Các bài viết cùng chuyên mục

Chuyên mục