Hoạt động của nhà trường

LỄ CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI TẠI TỈNH HÀ NAM


10-12-2019

Ngày 09/12/2019, Trường ĐHSP Hà Nội đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định Giám đốc Phân hiệu Trường ĐHSP Hà Nội tại tỉnh Hà Nam
Theo Quyết định số 11789/QĐ-ĐHSPHN ngày 04/12/2019 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội, PGS.TS. Nguyễn Văn Trào, Phó hiệu trưởng trường ĐHSP Hà Nội, Giám đốc Phân hiệu trường ĐHSP Hà Nội tại tỉnh Hà Nam thôi giữ chức vụ Giám đốc Phân hiệu trường ĐHSP Hà Nội tại tỉnh Hà Nam để nhận nhiệm vụ mới.
Theo Quyết định số 11790/QĐ-ĐHSPHN ngày 04/12/2019 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội, PGS.TS. Nguyễn Vũ Bích Hiền, Phó hiệu trưởng trường ĐHSP Hà Nội giữ chức vụ Giám đốc Phân hiệu trường ĐHSP Hà Nội tại tỉnh Hà Nam
Xin chúc mừng các đồng chí. Chúc các đồng chí dồi dào sức khoẻ, đạt được nhiều thành tựu trong xây dựng, phát triển Phân hiệu tại Hà Nam và Nhà trường.

Ban Tổ chức - Hành chính

GS.TS. Nguyễn Văn Minh - Hiệu trưởng nhà trường trao quyết định cho PGS.TS. Nguyễn Vũ Bích Hiền
PGS.TS. Nguyễn Vũ Bích Hiền phát biểu sau khi nhận quyết định
Công đoàn và Đoàn Thanh niên Phân hiệu chúc mừng PGS.TS. Nguyễn Văn Trào nhận nhiệm vụ mới
Công đoàn và Đoàn Thanh niên Phân hiệu chúc mừng PGS.TS. Nguyễn Vũ Bích Hiền - Tân Giám Đốc Phân hiệu trường ĐHSP Hà Nội tại tỉnh Hà Nam
Đại diện Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, Ban Giám đốc Phân hiệu cùng Công đoàn và Đoàn Thanh niên Phân hiệu chúc mừng các đồng chí
Người đăng:PTN
10-12-2019
Các bài viết cùng chuyên mục

Chuyên mục