Hoạt động của nhà trường

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ VÀ TRƯỞNG KHOA TIẾNG PHÁP


11-01-2019

Ngày 10/01/2019, Trường ĐHSP Hà Nội đã tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm viên chức quản lí của các đơn vị: Phòng Tổ chức Cán bộ và Khoa Tiếng Pháp.

Theo Quyết định số 10312/QĐ-ĐHSPHN ngày 25/12/2018 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội, PGS.TS. Phan Thanh Long, Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ, được bổ nhiệm tiếp tục giữ chức vụ Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ nhiệm kì 2018 - 2023.

Theo Quyết định số 10313/QĐ-ĐHSPHN ngày 25/12/2018 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội, ThS. Trần Hương Lan, Trưởng khoa Tiếng Pháp, được bổ nhiệm tiếp tục giữ chức vụ Trưởng khoa Tiếng Pháp nhiệm kì 2018 - 2023.

Bài: Phòng CTCT-HSSV; Ảnh: Lê Linh

GS.TS. Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng Nhà trường, trao quyết định bổ nhiệm cho PGS.TS. Phan Thanh Long
Đồng nghiệp chúc mừng PGS.TS. Phan Thanh Long tại Lễ bổ nhiệm.
GS.TS. Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng Nhà trường, trao quyết định bổ nhiệm cho ThS. Trần Hương Lan.
Sinh viên khoa Tiếng Pháp chúc mừng ThS. Trần Hương Lan tại Lễ bổ nhiệm.
Người đăng:Nguyễn Thế Phương
11-01-2019
Các bài viết cùng chuyên mục

Chuyên mục