Thông báo

TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY, HỌC VIÊN SAU ĐẠI HỌC CỦA TRƯỜNG


18-01-2019

Căn cứ công văn số 385/ĐHSPHN-ĐT ngày 22/8/2016 của Trường ĐHSP Hà Nội về việc quy định chuẩn Tiếng Anh đối với sinh viên hệ chính quy tập trung, Nhà trường thông báo kế hoạch về việc tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh như sau:

I.  ĐỐI T­ƯỢNG:

Sinh  viên hệ chính quy tập trung đang học tập tại trường, đặc biệt là sinh viên các ngành: GDTH – Tiếng Anh, GDMN – Tiếng Anh, SP Tiếng Anh và các ngành SP Toán, SP Vật lí, SP Hóa học, SP Sinh học, SP Tin học dạy bằng tiếng Anh.

- Học viên cao học, nghiên cứu sinh đang học tập tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

II. ĐỊNH DẠNG ĐỀ THI: Định dạng đề thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh từ bậc 3 đến bậc 5 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam được ban hành theo quyết định số 729/QĐ-BGDĐT ngày 11 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ

Hồ sơ đăng ký dự gồm:

+ Phiếu đăng ký dự thi cấp chứng chỉ có dán ảnh (theo mẫu gửi kèm);

+ Bản sao Chứng minh thư nhân dân có công chứng.

Lưu ý: Không trả lại hồ sơ đăng ký đã nộp.

IV. THỜI GIAN

  • Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ: Nhà trường tổ chức nhận hồ sơ đăng ký vào các ngày từ 25/02/2019 đến hết ngày 27/02/2019 tại phòng 105 nhà Hiệu bộ. (Chỉ nhận hồ sơ trong giờ hành chính)
  • Thời gian tổ chức thi: Ngày 02/03/2019 (danh sách phòng thi, địa điểm nghe phổ biến, địa điểm phòng thi sẽ thông báo trên trang Web của Trường trong ngày 01/03/2019).

V. LỆ PHÍ THI:

- Đối với sinh viên đại học: 1.100.000đ/thí sinh.

- Đối với học viên sau đại học và NCS: 1.800.000đ/1 thí sinh.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

ĐT: 02437547121: 215; Email: giangbh@hnue.edu.vn

Nhà trường đề nghị các khoa thông báo kế hoạch trên đến toàn thể sinh viên và học viên của khoa biết và đăng ký./.

Toàn văn thông báo và mẫu đơn đăng ký vui lòng tải và xem tại các link dưới đây:

Nguồn: http://hnue.edu.vn/Tintuc-Sukien/Sukien/tabid/261/Category/37/News/7958/ThongbaoveviectochucdanhgianangluctiengAnhchosinhvienhechinhquyhocviensaudaihoccuaTruong.aspx Người đăng:Nguyễn Thế Phương
18-01-2019
Các bài viết cùng chuyên mục

Chuyên mục