Trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành

Trường THCS&THPT

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 27 NĂM HỌC 2021 - 2022
19/03/2022 03:06:55 Trần Thị Lan Anh 0 705
THỰC HÀNH TRẢI NGHIỆM HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ KINH DOANH Ở KHỐI 6 - TRƯỜNG THCS&THPT NGUYỄN TẤT THÀNH
15/03/2022 09:37:38 Nguyễn Thị Thanh Thủy 0 1614
Chương trình giáo dục phổ thông 2018 hướng người học phát triển các năng lực đòi hỏi học sinh tổng...
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM STEM TẠI TRƯỜNG THCS - THPT NGUYỄN TẤT THÀNH
11/03/2022 10:46:59 Nguyễn Thị Thanh Thủy 0 3153
Thời gian qua, giáo dục STEM đang là một xu hướng dạy học tích cực ngày càng được quan tâm và chú...
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 25 NĂM HỌC 2021 - 2022
02/03/2022 05:19:13 Nguyễn Thế Phương 0 583