Thời khóa biểu

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2022 - 2023 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 07/11/2022


11-11-2022

THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TỪ NGÀY 07/11/2022 ĐẾN NGÀY 12/11/2022

KHỐI THCS

- Thời khóa biểu buổi sáng: Xem tại đây

- Thời khóa biểu buổi chiều: Xem tại đây

KHỐI THPT

- Thời khóa biểu buổi sáng: Xem tại đây

- Thời khóa biểu buổi chiều: Xem tại đây

 

 

 


 

 

Người đăng:Trần Thị Lan Anh
11-11-2022
Các bài viết cùng chuyên mục