Thời khóa biểu

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2022 - 2023 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 29/8/2022


29-08-2022

Thời khóa biểu năm học 2022 - 2023 áp dụng từ ngày 29/08/2022 đến ngày 31/08/2022

- Thời khóa biểu buổi sáng: Xem tại đây

- Thời khóa biểu buổi chiều: Xem tại đây

 

 

Người đăng:Trần Thị Lan Anh
29-08-2022
Các bài viết cùng chuyên mục