Thời khóa biểu

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2022 - 2023 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 19/9/2022


18-09-2022

KHỐI THCS

- Thời khóa biểu buổi sáng: Xem tại đây

- Thời khóa biểu buổi chiều: Xem tại đây

KHỐI THPT

- Thời khóa biểu buổi sáng: Xem tại đây

- Thời khóa biểu buổi chiều: Xem tại đây

 

 

Người đăng:Trần Thị Lan Anh
18-09-2022

Các ý kiến thảo luận

Tải thêm

Gửi
Các bài viết cùng chuyên mục