Thời khóa biểu

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2022 - 2023 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 3/10/2022


11-10-2022

THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TỪ NGÀY 03/10/2022 ĐẾN NGÀY 08/10/2022

KHỐI THCS

- Thời khóa biểu buổi sáng: Xem tại đây
- Thời khóa biểu buổi chiều: Xem tại đây

KHỐI THPT

- Thời khóa biểu buổi sáng: Xem tại đây
- Thời khóa biểu buổi chiều: Xem tại đây

THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TỪ NGÀY 10/10/2022 

KHỐI THCS

- Thời khóa biểu buổi sáng: Xem tại đây
- Thời khóa biểu buổi chiều: Xem tại đây

KHỐI THPT

- Thời khóa biểu buổi sáng: Xem tại đây
- Thời khóa biểu buổi chiều: Xem tại đây

 

 

 

 

 

Người đăng:Trần Thị Lan Anh
11-10-2022

Các ý kiến thảo luận

Tải thêm

Gửi
Các bài viết cùng chuyên mục