Thời khóa biểu

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2022 - 2023 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 5/9/2022


01-09-2022

Thời khóa biểu  năm học 2022 - 2023 áp dụng từ ngày 05/09/2022

Khối THCS

- Thời khóa biểu lớp 6A: Xem tại đây
- Thời khóa biểu lớp 7A: Xem tại đây
- Thời khóa biểu lớp 8A: Xem tại đây
- Thời khóa biểu lớp 8B: Xem tại đây
- Thời khóa biểu lớp 9A: Xem tại đây
- Thời khóa biểu lớp 9B: Xem tại đây

Khối THPT

- Thời khóa biểu lớp 10A1: Xem tại đây
- Thời khóa biểu lớp 10A2: Xem tại đây
- Thời khóa biểu lớp 10C: Xem tại đây
- Thời khóa biểu lớp 10D1: Xem tại đây
- Thời khóa biểu lớp 10D2: Xem tại đây
- Thời khóa biểu lớp 11A: Xem tại đây
- Thời khóa biểu lớp 11B: Xem tại đây
- Thời khóa biểu lớp 12A: Xem tại đây
- Thời khóa biểu lớp 12B: Xem tại đây
- Thời khóa biểu lớp 12C: Xem tại đây
 

Người đăng:Trần Thị Lan Anh
01-09-2022

Các ý kiến thảo luận

Tải thêm

Gửi
Các bài viết cùng chuyên mục