Trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành

Trường THCS&THPT

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 28 NĂM HỌC 2021 - 2022
23/03/2022 03:36:11 Trần Thị Lan Anh 0 506
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 27 NĂM HỌC 2021 - 2022
19/03/2022 03:06:55 Trần Thị Lan Anh 0 442
THỰC HÀNH TRẢI NGHIỆM HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ KINH DOANH Ở KHỐI 6 - TRƯỜNG THCS&THPT NGUYỄN TẤT THÀNH
15/03/2022 09:37:38 Nguyễn Thị Thanh Thủy 0 846
Chương trình giáo dục phổ thông 2018 hướng người học phát triển các năng lực đòi hỏi học sinh tổng...
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM STEM TẠI TRƯỜNG THCS - THPT NGUYỄN TẤT THÀNH
11/03/2022 10:46:59 Nguyễn Thị Thanh Thủy 0 917
Thời gian qua, giáo dục STEM đang là một xu hướng dạy học tích cực ngày càng được quan tâm và chú...