Hoạt động

Hoạt động

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CỤM CÁC TRƯỜNG THPT THÀNH PHỐ PHỦ LÝ
02/11/2022 09:07:27 Nguyễn Thị Thanh Thủy 0 405
Chiều ngày 31/10/2022, toàn thể CB-GV nhà trường đã tham gia sinh hoạt chuyên môn định kỳ của cụm...